Mateřská škola Koberovy

Prázdninový provoz jídelny


Školní jídelna Mateřské školy Koberovy nevaří od 5.7.2024 do 18.8.2024.


Provoz bude zahájen 19. 8.2024, možné přihlášení obědů na tel. čísle 607 144 140 od 12.8.2024.


Prosíme o včasné přihlášení obědů.


Hezké prázdniny přeje MŠ Koberovy :)

Krásné prázdniny!

Děkujeme za nádherné květiny a dárečky a přejeme vám všem krásné prázdniny plné pohody a sluníčka! 

Výlet do zoo Liberec 


Poslední plavání 


Den kosmonautiky 

Zápis 

do Mateřské školy v Koberovech na školní rok 2024/2025

se koná 6.5.2024

od 14,30 do 16,00 hod.

Žádost o přijetí dítěte můžete získat osobně v mateřské škole. Nebo po telefonické domluvě lze sjednat jiný termín.

Telefon: 487 354 613, 773 880 079

nebo na adrese: mskoberovy.hynkova@seznam.cz

Zákonní zástupci obdrží žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a potvrzení pro dětského lékaře o povinném očkování dítěte.

Vyplněnou přihlášku, potvrzení od lékaře, kopii rodného listu a potvrzení o trvalém pobytu (není-li shodné s trvalým pobytem zákonného zástupce) doručte do 17.5.2024 do MŠ

 • osobně
 • nebo elektronicky
 • nebo datovou schránkou
 • nebo poštou na adresu: Mateřská škola Koberovy

                                                             Koberovy 140

                                                             Železný Brod 468 22

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31.8.2024 pěti let věku.

Lenka Hynková

ředitelka MŠ

Na základě § 34 odst.3 a 4 zákona č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání stanovuje ředitelka mateřské školy

KRITERIA pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:

 • dítě 1 rok před začátkem povinné školní docházky
 • do MŠ již dochází a ve šk.r. 2024/2025 stále bude docházet sourozenec
 • děti s trvalým bydlištěm v Koberovech a přilehlých obcích narozené do 31.12.2021
 • děti podle data narození do naplnění kapacity/děti s trvalým pobytem v obci mají přednost
 • řádně vyplněná přihláška odevzdaná ředitelce MŠ nebo její zástupkyni do 17.5.2024

Mateřská škola má stanovenou kapacitu 50 dětí.

Uzavření MŠ o prázdninách 2024

o hlavních prázdninách bude mateřská škola uzavřena

od 8.7. do 16.8.2024

Ve dnech 1.-4.7. a ve dnech 19.8. až 31.8. bude z provozních důvodů v provozu pouze jedna třída.

Docházku ve dnech 1.-8.7. závazně nahlaste ve třídě do 26.6.2024 (kvůli stravnému a počtu obědů).

Uhraďte školné a stravné podle počtu přihlášených dní 40,- školné a 41,- předem.

Školní rok 2024-2025 začíná v pondělí 1.9.2024.

Lenka Hynková, ředitelka MŠ Koberovy

Vynášení zimy a vítání jara

Zimu nesem ze vsi,

nové jaro do vsi.

Byla zima mezi námi,

a teď už je za horami.


Morenu nesem,

s velikým nosem,

do vody ji dáme,

jaro přivítáme.

Pyžamkový den


Karneval 2024


🌞Děkujeme🌞

Děkujeme panu Knapovi za sponzorský dar pro MŠ, za který budou pořízeny cvičební pomůcky a koloběžky.

Přišel k nám čert, anděl a Mikuláš 


Stávka 27.11.2023

27.11. se zaměstnanci MŠ Koberovy připojí ke stávce učitelů a nepedagogických pracovníků. Školka i školní jídelna tedy nebudou tento den v provozu. 

Vánoční focení však proběhne i přes stávku a to od 8:00.

 

Aktivity v MŠ - podzim 2023

AKCE VE ŠKOLCE 2023/2024

ZÁŘÍ:

12.9. DIVADLO ŠNEČEK - KOVÁŘ MIKEŠ

13.9. SCHŮZKA PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

13.9. DEN ČOKOLÁDY

ŘÍJEN:

1.10. DEN SENIORŮ

20.10. DEN STROMŮ

30.10. DIVADLO ŠTERNBERK

31.10. HALLOWENSKÉ DOPOLEDNE

LISTOPAD:

10.11 SVATÝ MARTIN

13.11 DEN LASKAVOSTI

30.11 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU v 16.00 druhá třída

PROSINEC:

5.12 ČERT A MIKULÁŠ

13.12. VÁNOČNÍ DÍLNIČKY v 15.30

15.12 VÁNOČNÍ NADÍLKA VE ŠKOLCE

LEDEN:

ŠKOLKA NA BOBECH---DLE SNĚHOVÝCH PODMÍNEK

ÚNOR:

8.2. DIVADLO KOULA

MASOPUST-KARNEVAL

SCHŮZKA S PANEM ŘEDITELEM ŠKOLY

BŘEZEN:

13.3. JARNÍ DÍLNIČKY v 15.30

PRVNÍ JARNÍ DEN

DUBEN:

17.4. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

23.4. DEN KNIHY

KVĚTEN:

6.5. ZÁPIS DO MŠ

VÝLET

ČERVEN:

DEN DĚTÍ POHÁDKOVÝ LES

VÝLET VLÁČKEM

PROCHÁZKA NA NANUKA

19.6. ROZLOUČENÍ SE ŠKOLKOU

🌞21.8.2023 otevíráme!🌞 

Pro nově nastupující děti začíná Školní rok 2023/2024 od 1.9.2023


Informace pro rodiče nově nastupujících dětí 


Co by mělo vaše dítě ovládat před nástupem do MŠ:

 • Znát své jméno
 • Používat toaletu
 • Umět si říct, co potřebuje
 • Držet lžíci a najíst se
 • Při jídle sedět u stolu
 • Pít z hrnečku
 • Umět si vyzout a nazout boty
 • Spolupracovat při oblékání
 • Vysmrkat se do kapesníku
 • Umýt si mýdlem ruce a utřít do ručníku
 • Ujít kratší vzdálenost na procházce

Seznam věcí potřebných do MŠ (všechny věci podepište)

 • Bačkory s pevnou patou
 • Oblečení do třídy a oblečení na převlečení - náhradní ponožky a spodní prádlo
 • Pyžamo nebo noční košilku - malé děti
 • Oblečení na pobyt venku - u kterého nevadí, že se umaže
 • Pláštěnku a gumovky
 • Cvičební úbor - kraťasy, tričko - velké děti
 • Papírové kapesníky