Mateřská škola Koberovy

Výlet do zoo Liberec 


Poslední plavání 


Den kosmonautiky 

Zápis 

do Mateřské školy v Koberovech na školní rok 2024/2025

se koná 6.5.2024

od 14,30 do 16,00 hod.

Žádost o přijetí dítěte můžete získat osobně v mateřské škole. Nebo po telefonické domluvě lze sjednat jiný termín.

Telefon: 487 354 613, 773 880 079

nebo na adrese: mskoberovy.hynkova@seznam.cz

Zákonní zástupci obdrží žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a potvrzení pro dětského lékaře o povinném očkování dítěte.

Vyplněnou přihlášku, potvrzení od lékaře, kopii rodného listu a potvrzení o trvalém pobytu (není-li shodné s trvalým pobytem zákonného zástupce) doručte do 17.5.2024 do MŠ

 • osobně
 • nebo elektronicky
 • nebo datovou schránkou
 • nebo poštou na adresu: Mateřská škola Koberovy

                                                             Koberovy 140

                                                             Železný Brod 468 22

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31.8.2024 pěti let věku.

Lenka Hynková

ředitelka MŠ

Na základě § 34 odst.3 a 4 zákona č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání stanovuje ředitelka mateřské školy

KRITERIA pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:

 • dítě 1 rok před začátkem povinné školní docházky
 • do MŠ již dochází a ve šk.r. 2024/2025 stále bude docházet sourozenec
 • děti s trvalým bydlištěm v Koberovech a přilehlých obcích narozené do 31.12.2021
 • děti podle data narození do naplnění kapacity/děti s trvalým pobytem v obci mají přednost
 • řádně vyplněná přihláška odevzdaná ředitelce MŠ nebo její zástupkyni do 17.5.2024

Mateřská škola má stanovenou kapacitu 50 dětí.

Uzavření MŠ o prázdninách 2024

o hlavních prázdninách bude mateřská škola uzavřena

od 8.7. do 16.8.2024

Ve dnech 1.-4.7. a ve dnech 19.8. až 31.8. bude z provozních důvodů v provozu pouze jedna třída.

Docházku ve dnech 1.-8.7. závazně nahlaste ve třídě do 26.6.2024 (kvůli stravnému a počtu obědů).

Uhraďte školné a stravné podle počtu přihlášených dní 40,- školné a 41,- předem.

Školní rok 2024-2025 začíná v pondělí 1.9.2024.

Lenka Hynková, ředitelka MŠ Koberovy

Vynášení zimy a vítání jara

Zimu nesem ze vsi,

nové jaro do vsi.

Byla zima mezi námi,

a teď už je za horami.


Morenu nesem,

s velikým nosem,

do vody ji dáme,

jaro přivítáme.

Pyžamkový den


Karneval 2024


🌞Děkujeme🌞

Děkujeme panu Knapovi za sponzorský dar pro MŠ, za který budou pořízeny cvičební pomůcky a koloběžky.

Přišel k nám čert, anděl a Mikuláš 


Stávka 27.11.2023

27.11. se zaměstnanci MŠ Koberovy připojí ke stávce učitelů a nepedagogických pracovníků. Školka i školní jídelna tedy nebudou tento den v provozu. 

Vánoční focení však proběhne i přes stávku a to od 8:00.

 

Aktivity v MŠ - podzim 2023

AKCE VE ŠKOLCE 2023/2024

ZÁŘÍ:

12.9. DIVADLO ŠNEČEK - KOVÁŘ MIKEŠ

13.9. SCHŮZKA PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

13.9. DEN ČOKOLÁDY

ŘÍJEN:

1.10. DEN SENIORŮ

20.10. DEN STROMŮ

30.10. DIVADLO ŠTERNBERK

31.10. HALLOWENSKÉ DOPOLEDNE

LISTOPAD:

10.11 SVATÝ MARTIN

13.11 DEN LASKAVOSTI

30.11 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU v 16.00 druhá třída

PROSINEC:

5.12 ČERT A MIKULÁŠ

13.12. VÁNOČNÍ DÍLNIČKY v 15.30

15.12 VÁNOČNÍ NADÍLKA VE ŠKOLCE

LEDEN:

ŠKOLKA NA BOBECH---DLE SNĚHOVÝCH PODMÍNEK

ÚNOR:

8.2. DIVADLO KOULA

MASOPUST-KARNEVAL

SCHŮZKA S PANEM ŘEDITELEM ŠKOLY

BŘEZEN:

13.3. JARNÍ DÍLNIČKY v 15.30

PRVNÍ JARNÍ DEN

DUBEN:

17.4. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

23.4. DEN KNIHY

KVĚTEN:

6.5. ZÁPIS DO MŠ

VÝLET

ČERVEN:

DEN DĚTÍ POHÁDKOVÝ LES

VÝLET VLÁČKEM

PROCHÁZKA NA NANUKA

19.6. ROZLOUČENÍ SE ŠKOLKOU

🌞21.8.2023 otevíráme!🌞 

Pro nově nastupující děti začíná Školní rok 2023/2024 od 1.9.2023


Informace pro rodiče nově nastupujících dětí 


Co by mělo vaše dítě ovládat před nástupem do MŠ:

 • Znát své jméno
 • Používat toaletu
 • Umět si říct, co potřebuje
 • Držet lžíci a najíst se
 • Při jídle sedět u stolu
 • Pít z hrnečku
 • Umět si vyzout a nazout boty
 • Spolupracovat při oblékání
 • Vysmrkat se do kapesníku
 • Umýt si mýdlem ruce a utřít do ručníku
 • Ujít kratší vzdálenost na procházce

Seznam věcí potřebných do MŠ (všechny věci podepište)

 • Bačkory s pevnou patou
 • Oblečení do třídy a oblečení na převlečení - náhradní ponožky a spodní prádlo
 • Pyžamo nebo noční košilku - malé děti
 • Oblečení na pobyt venku - u kterého nevadí, že se umaže
 • Pláštěnku a gumovky
 • Cvičební úbor - kraťasy, tričko - velké děti
 • Papírové kapesníky